Iiyama Prolite XU2294HSU-B1 22 monitor-1

Iiyama Prolite XU2294HSU-B1 22" monitor